Hakkımızda

Makro Aluminium olarak müşteri odaklı, rekabet gücü yüksek, sürekli gelişmeye açık, dünya standartlarında güvenilir ve kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ederiz. 

Misyonumuz

Zamanın teknolojisi ile dünya üzerinde sürekli değişen ihtiyaçlara yönelik araştırma, geliştirme, tasarım ve satış faaliyetlerini dürüst, doğal çevreye saygılı, 

toplumla barışık, insana değer veren, ilke ve prensipleri ile Türkiye vizyonuna bir katkı unsuru olabilecek şekilde, dünya üzerinde farklı bölgelerde satış ve servis hizmetini sürdüren,ülkesini, 

sektörünü ve ihracat hacminin yükselmesi için, belirli dönemlerde yatırımlarda bulunan bir firmadır.

Vizyonumuz

Öncelikle çalışan, müşteri ve işverenin mutluluğunu sağlayan, tamamen kendi sorumluluğunu algılamış, yaptığını vazifeden öte bir eğlence ve zevk haline getirmiş, 

aradığı her şeyi ve her imkânı iş yerinde bulunabilinen bir ortam haline getirmek. Çalışanları ile beraber, düşündüklerimizi ortak amaç ve hedef haline getirmek için, 

gerekli alt yapı, eğitim, kendine güvenini kazanmış bilgi ve becerisini rahatlıkla ortaya koyan AR-GE sine önemli paylar ayırarak güçlendiren,

ülkesinden aldığını ülke insanı ile paylaşan, insana saygılı, 

çevreye duyarlı düşüncelere sahip olan çalışanları ile beraber önümüzdeki on yıl içersinde dünyada kendi konseptinde ilk 10 ihracatçı firma arasına girebilmek için ortak olan bu hedefimizi

benimsemek yorulmadan bıkmadan bu yolda ilerlemek.